Regulamin

XII Maraton Lednicki
3 czerwca 2017r.

 

INFORMACJE TECHNICZNE

Maraton jest biegiem towarzyskim, to znaczy, że tempo będzie dostosowane tak, aby wszyscy uczestnicy zwartą grupą (względy bezpieczeństwa drogowego) ukończyli bieg. Przewidywane tempo biegu to 8-10 km/ h. Postoje (ok. 10 min.) będą na :11,7 km, 15 km, 20 km, 29,3 km, 35,7 km, 42,8 km, 46 km-meta.


START

Sobota 3 czerwca, godz. 12:30 plac im. Adama Mickiewicza pod Poznańskimi Krzyżami


TRASA

Krzyże Poznańskie, Al. Niepodległości, ul. Solna, skrzyżowanie ul. Garbary, ul. P.S. Wyszyńskiego, Rondo Śródka, ul. Podwale, ul. Zawady, ul. Główna, Koziegłowy, Kicin, Wierzenica, Karłowice, Wronczyn, Łagiewniki, Skrzetuszewo, Pola Lednickie, Lednica-Ryba.


META

Około godz. 19:30 przybiegnięcie bezpośrednio przed uroczystą Mszą Świętą i przywitanie biegaczy przez tysiące młodych – uczestników spotkań – z całego świata. Przekazanie przez maratończyków płomienia spod Poznańskich Krzyży Ojcu Wojciechowi.


ZGŁOSZENIA

 1. Przez internet na stronie Maratonu Lednickiego www.maratonlednicki.pl
 2. Bezpośrednio w biurze zawodów przed startem, pod warunkiem nie przekroczenia limitu uczestników biegu ustalonego przez organizatora.
 3. Nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia przez uczestnika zwalnia organizatora z następstw nie dokonania zapisu.


ILOŚĆ UCZESTNIKÓW

Ilość ograniczona- do 200 osób.


OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa w wysokości:

– 60 zł do dnia 22 maja 2016,
80 zł od dnia 23 maja do dnia startu,
– 100 zł w dniu startu

20 zł dla członków Stowarzyszenia Brylant Kórnik z opłaconymi składkami członkowskimi.

Termin zapłaty oznacza datę dokonania przelewu na konto organizatora lub dzień zapłaty osobistej u organizatora w dniu startu.


Konto Klubu: BGŻ 67 2030 0045 1110 0000 0264 4380

Stowarzyszenie Biegowe Brylant Kórnik, ul. Dworcowa 9, 62 – 035 Kórnik.

Tytułem: XII Maraton Lednicki – Imię i nazwisko uczestnika.


BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU

 1. Bieg odbędzie się przy otwartym ruchu kołowym, z zapewnieniem eskorty odpowiednich służb porządkowych.
 2. Organizatorzy oraz chętni biegacze wyposażeni zostaną w specjalne kamizelki odblaskowe, zapewnione przez organizatora. Osoby te będą biegły na skraju kolumny od strony osi jezdni.
 3. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia zawodników. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.


ZABEZPIECZENIE ZE STRONY ORGANIZATORÓW

Policja, Pogotowie Ratunkowe, dwie motokaretki ratunkowe, pojazdy towarzyszące. Łączność utrzymywana będzie za pomocą telefonów komórkowych.


ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

 1. Napoje i wyżywienie na trasie (punkty odżywcze z napojami na 11,7 km, 15 km, 20 km, 29,3 km, 35,7 km, 42,8 km, 46 km),
 2. Gorący posiłek oraz pakiet regeneracyjny (napój, woda, baton, owoc),
 3. Medal pamiątkowy oraz lednickie symbole,
 4. Powrót autokarem trasą: Lednica- Koziegłowy- Poznań Śródka- Poznań Rataje- Dworzec Główny PKP w Poznaniu. Autokary podstawione będą w pobliżu Lednickiej Ryby, a odjazd zaplanowany jest o godz. 20:30,
 5. Eskortę odpowiednich służb na trasie biegu wraz z autobusem,
 6. Aktualnie trwają jeszcze prace nad zapewnieniem koszulki dla uczestników biegu. Na stronie biegu organizator poinformuje ostatecznie o koszulkach.


UCZESTNICTWO

 1. W XII Maratonie Lednickim prawo startu mają osoby, które do dnia 3 czerwca 2017 roku ukończą 18 lat i podpiszą oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność.
 2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym na Placu im. Adama Mickiewicza (przy Poznańskich Krzyżach) w dniu 3 czerwca 2017 r. w godz. od 10:00 – 12:00. Podczas weryfikacji należy przedstawić dowód tożsamości w celu weryfikacji daty urodzenia oraz dowód opłaty startowej.


POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Osoby nie utrzymujące tempa 8-10 km/ h muszą bezwzględnie podporządkować się organizatorowi (odpoczynek w pojazdach towarzyszących).
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestników nie podporządkowujących się i pozostających poza kolumną maratonu.
 3. W przypadku nie respektowania regulaminu i odłączenia się od kolumny maratonu organizator nie zapewnia wstępu na Pola Lednickie, co jest równoznaczne z utrudnionym dostępem do bagażu.
 4. Wszelkie informacje dotyczące XII Maratonu Lednickiego można na stronie internetowej biegu www.maratonlednicki.pl gdzie zamieszczona jest również informacja o kontakcie do organizatora biegu.
 5. Organizatorzy nie dopuszczają do uczestnictwa w biegu żadnych zwierząt(psy, koty itp.) Osoby, które będą chciały startować ze zwierzęciem nie zostaną dopuszczone do linii startu.
 6. Osoba, która nie będzie w stanie kontynuować biegu z jakiegokolwiek powodu, w tym szczególnie ze względów zdrowotnych, zobowiązana jest bezwzględnie do kontynuowania uczestnictwa w biegu w pojazdach wyznaczonych przez organizatora.

 

 

Strefa zawodnika

Kontakt

Krzysztof Buszkiewicz
tel.: 604 640 306

Filip Żelazny
tel.: 693 852 509

kontakt@maratonlednicki.pl